Kaži mi, kaži...

Mlad Mesec u znaku Raka – 10.07.2021.

 

Znak Raka govori o porodici, domu, genetici, lojalnosti, tradiciji, to je znak odnosa i osećanja, znak koji nosi u sebi jedan duboki, suptilni svet. Rak je znak onoga što doživljavamo kao potpuno svoje, ono što nam je duši dato, ono što je naš koren, naša sećanja iz ovih i iz prethodnih inkarnacija. Rak je znak putovanja duše i njene potrebe da pronađe mir i spokoj. Rak je senzitivnost, intuicija, najintimniji delovi duše….
Današnji mlad Mesec u ovom znaku otvara šestomesečni period promena i novih početaka – naravno ne svima isto i ne na isti način. Od pozicija mladog Meseca u vašoj natalnoj karti – polja u kojem se nalazi i aspekata koje pravi – zavisiće da li će taj novi početak biti veći ili manji i u kojoj sferi će se odvijati, kao i na koji način.
Ono što je za sve isto jeste da taj novi početak neće biti lagan i neće ići kao po loju. Suviše je zvezdano nebo iznad nas uzburkano kompleksnim aspektima da bi dalo prostora da promena nastupi bez teškoće i bez opiranja – bilo da je to vaše lično opiranje promeni, bilo da je to opiranje od strane okolnosti i drugih ljudi.
No, promena kao promena – a ona je jedina konstanta Univerzuma – neosporno dolazi. U nekoj osnovnoj simbolici, ta promena će se najpre odraziti na porodicu, emocije, privatne poslove, rast duše i duhovnost.
Kad god je Mesec u znaku Raka, bio mlad, pun ili u nekoj drugoj fazi – osetljiviji smo nego inače. Talasi sećanja i emocija ovih su dana posebno jaki i štipaju Rakovskim klještancima za srce i dušu.
Zato danas budite nežni i prema sebi i prema onima koje volite <3 <3 <3
Voli vas vasa Venera sa papilotnom <3 <3 <3