Kaži mi, kaži...

Mir Božiji, Hristos se rodi!

Na zdravlje i spasenje!
Na mir u duši i ljubav!