Kaži mi, kaži...

Saturn

U ovom periodu često razmišljam o prošlosti, vraćam se na neke ljude, dešavanja, propuste koje sam dozvolila sebi, ono što sam dozvolila drugima a u tom trenutku sam znala da to ne smem da uradim, vrtim film unazad i govorim – evo, tu si napravila grešku, evo tu si zatvorila oči i krenula lakšim putem….a Saturn me pritiska, kao doduše i svakoga od nas, u ovo vreme kada ide unazad i vraća nam u lice sve ono što smo uradili.

Ne morate da verujete u karmu ili kako to neko voli da kaže – u Božiju „kaznu“ za nedela – ali biste trebali da verujete u uzrok i posledicu. Jer to je energetski princip po kojem ovaj svet funkcioniše. Ne postoji posledica bez uzroka kao ni uzrok bez posledice. Ni u čemu.

Saturn je struktura, kostur, okamenjena materija – mi živimo u svetu zgusnute energije, u materijalnom svetu i samim tim – moramo se povinovati zakonima na kojima je ovaj svet sazdan. Jupiter bi na primer predstavljao duhovnost – našu potrebu i želju da se spojimo sa Bogom. I svako od nas treba da radi na svojoj duhovnosti, ali mora biti svestan gde je i pod čijim je zakonima. Jer duhovnost bez materijalnog ne može da funkcioniše, bar ne na ovoj planeti. U prevodu – dokle god imate telo, u Saturnovoj ste vlasti a Jupiter vam dođe samo kao pokušaj da pronađete viši smisao u onome što vam se dešava. I da, svakako je da viši smisao postoji – ali njega ćete istinski spoznati tek kada više ne budete na ovom svetu – kada se vaša duša oslobodi materijalnih okova i ode odavde.

I žale mi se prijatelji, klijenti – jao, blokada, ne može se uraditi ništa, šta god da pokušaš ide kilavo, nikako, kao da vučeš sto kila na leđima…

Ne može…jer, ovo vreme koliko god bilo teško i otrovno za nas, vreme je kada bismo trebali neke stvari da shvatimo – Ne, nismo kažnjeni, Saturn nas ne bije po ušima i ne deli nam karmičke packe, već nam njegovo retrogradno kretanje samo pokazuje posledice naših dela. To što nam se te posledice baš i ne dopadaju je već naš problem.  Ono što pritiska neće nestati samo od sebe. Neće se dematerijalizovati ako zatvorimo oči – može da popusti na trenutak duži ili kraći čisto da nam da priliku da udahnemo i opasuljimo se – ali ne, neće nestati.

I zato je Saturnova pouka da nas nauči odgovornosti. Prvu i osnovnu odgovornost imamo prema sebi, jer je svako od nas centar Univerzuma oko kojeg se sve okreće….Od sebe moramo krenuti, sebe preispitati i pokušati da odredimo gde je sam koren lekcije koju dobijamo sada? Samo shvatanjem i prihvatanjem sopstvenih grešaka i željom da ih ispravimo mi ipak, na neki način kreiramo svoju sudbinu. Jer, ovde smo došli da učimo i ponavljaćemo lekcije iznova i iznova sve dok ih ne savladamo.

Greška na jednom ispitu – UZROK, ono što nam se dešava sada – POSLEDICA, ali istovremeno i šansa da ispit položimo.

Voli vas vaša Venera sa papilotnom <3 <3 <3